Nota Legal

Ús de la pàgina web:

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, ENHEBRA REHABILITA, S.L.O. li informa que és titular de la pàgina web www.enhebrarehabilita.es. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de la citada Llei, ENHEBRA REHABILITA, S.L.O. informa de les següents dades: El titular d'aquesta pàgina web és ENHEBRA REHABILITA, S.L.O., amb CIF: B-65388100 i domicili social en C/ Balmes, nº 188, 6º 2ª, 08006, Barcelona, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 42.135, foli 26, Fulla B-401190, inscripció 1ª. L'adreça de correu electrònic de contacte amb l'empresa és info@enhebrarehabilita.es.

Usuari i responsabilitats

La navegació, accés i ús per la pàgina web d'ENHEBRA REHABILITA, S.L.O. confereix la condició d'usuari, per la qual s'accepten, des de la navegació per la pàgina web d'ENHEBRA REHABILITA, S.L.O., totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas. La pàgina web d'ENHEBRA REHABILITA, S.L.O. proporcionen gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte de la pàgina web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

 • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis estesos per ENHEBRA REHABILITA, S.L.O. per a l'accés a certs continguts o serveis oferts per la web.

 • L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per ENHEBRA REHABILITA, S.L.O. contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets a tercers o del mateix funcionament de la pàgina web.

 • Política d'Enllaços i Exempcions de Responsabilitat

  ENHEBRA REHABILITA, S.L.O. no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu website i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres pàgines de la xarxa.

  La funció dels enllaços que apareixen en aquesta pàgina web té només finalitat informativa i en cap cas suposen un suggeriment, invitació o recomanació per a la visita dels llocs de destinació.

  Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

  ENHEBRA REHABILITA, S.L.O. declara haver aportat totes les mesures necessàries per evitar qualssevol danys que, als usuaris del seu website, poguessin derivar-se de la navegació per la seva pàgina web. En conseqüència, ENHEBRA REHABILITA, S.L.O. no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l'usuari.

  Modificacions

  ENHEBRA REHABILITA, S.L.O. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu website. Tant referent als continguts de la pàgina web, com en les condicions d'ús de la mateixa o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través de la seva pàgina web, de qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

  Reserva de *Cookies

  ENHEBRA REHABILITA, S.L.O. es reserva el dret d'utilitzar *cookies en la navegació de l'usuari per la seva pàgina web per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l'empresa, ENHEBRA REHABILITA, S.L.O. informa que les *cookies s'associen a l'usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per si el nom i cognoms de l'usuari.

  L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que se li informi de la recepció de *cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur. No obstant això, per a l'accés a la pàgina web d'ENHEBRA REHABILITA, S.L.O. no serà preceptiva la instal·lació de *cookies.

  Protecció de Dades

  De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, ENHEBRA REHABILITA, S.L.O. informa als usuaris de la seva pàgina web que les dades personals recaptades per l'empresa mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat d'ENHEBRA REHABILITA, S.L.O., amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

  ENHEBRA REHABILITA, S.L.O. informa als usuaris que les seves dades personals no seran cedits a terceres organitzacions, amb l'excepció que aquesta cessió de dades estigui emparada en una obligació legal o quan la prestació d'un servei impliqui la necessitat d'una relació contractual amb un encarregat del tractament. En aquest últim cas, solament es durà a terme la cessió de dades al tercer quan ENHEBRA REHABILITA, S.L.O. disposi del consentiment exprés de l'usuari.

  Així mateix, ENHEBRA REHABILITA, S.L.O. informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça d'ENHEBRA REHABILITA, S.L.O. en C/ Balmes, nº 188, 6º 2ª, 08006, Barcelona.

  Mentre no ens comuniqui el contrari, entenem que les seves dades no han estat modificats, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts. L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades.

  Sense perjudici de les finalitats que en cada cas s'indiquin, aquesta informació serà emmagatzemada i gestionada per ENHEBRA REHABILITA, S.L.O. amb la deguda confidencialitat, el nivell i les mesures de seguretat informàtiques legals per impedir l'accés o ús indegut de les seves dades, la seva manipulació, deterioració o pèrdua.

  Propietat Intel·lectual

  Tret que expressament s'indiqui el contrari, els continguts d'aquest portal, incloent-se, a títol enunciatiu, textos, imatges, sons, animacions, gràfics, botons, programes d'ordinador o bases de dades, així com el seu disseny, estructura de navegació i programació, són titularitat d'ENHEBRA REHABILITA. S.L.O. Els drets de propietat intel·lectual dels col·laboradors d'ENHEBRA REHABILITA, S.L.O. que publiquin els seus treballs en aquest lloc web correspondran als seus autors. L'enviament d'aquestes col·laboracions a ENHEBRA REHABILITA, S.L.O. suposarà una cessió gratuïta dels seus drets per a la publicació de les mateixes a través dels nostres llocs web. Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge, disseny gràfic i codis de les seves pàgines pertanyen, per si o com a cessionària, a ENHEBRA REHABILITA. S.L.O. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, corresponent a aquesta empresa l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció distribució, comunicació pública i transformació, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de la seva pàgina web sense el consentiment exprés d'ENHEBRA REHABILITA, S.L.O.

  Accions Legals, Legislació Aplicable i Jurisdicció

  ENHEBRA REHABILITA, S.L.O. es reserva així mateix la facultat de presentar les accions administratives o judicials que consideri oportunes per la utilització indeguda de la seva pàgina web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions.