Pla d'acció en el tractament de patologíes estructurals

A continuació els detallem el PLA D’ACCIÓ que seguim en cualsevol tipus de patología estructural per garantir una actuació eficaç:
 

1- Símptomes:

 • Espontanis
 • Detectats per acció preventiva
 • Causats per accident
 •  

  2- Inspecció preliminar:

 • Tipologia resistent (estructura, sòl o fonamentació)
 • Elements arquitectònics associats
 • Examen visual de defectes (diferenciar segons tipología, gravetat i graus d’exposició)
 • Alteracions o reforços
 • Fotografies
 •  

  3- Estudi del cas:

 • Fissures i esquerdes
 • Fletxes o deformacions excessives
 • Canvis de volum
 • Alteracions de color
 • Escantells o escamacions
 • Pèrdues de massa o espessor
 •  

  4- Informe preliminar:

 • Descripció de l’esquema estructural
 • Descripció comprensiva dels símptomes
 • Establiment de les possibles causes
 • Possible evolució de la patologia
 • Necessitat de posteriors estudis/assajos
 • Estimació de la influència de la patologia en la capacitat resistent de l’estructura
 • Recomanacions a la Propietat
 •  

  5- Assajos.

   

  6- Diagnòstic.

   

  7- Pronòstic.

   

  8- Proposta d’accions correctores.