Mesures per defensar el dret a un habitatge digne

Les subvencions que fomenten la rehabilitació de llars i edificis contribueixen a defensar el dret de la ciutadania a un habitatge digne. Informa’t aquí sobre els ajuts disponibles i descobreix les novetats de la campanya d’enguany.

Millorar els habitatges protegint les persones llogateres

Conscient de l’impacte de les polítiques de rehabilitació sobre la qualitat de vida de les persones, l’Ajuntament de Barcelona ha intensificat el seu esforç per impulsar la renovació d’habitatges i edificis. Per això, durant l’any 2018, el Consorci de l’Habitatge de Barcelona ofereix subvencions per rehabilitar l’interior dels habitatges i els elements comuns dels edificis, així com per millorar l’eficiència energètica dels immobles.

S’han aplicat diverses mesures per protegir les persones llogateres. Així, per primera vegada, les subvencions per als pisos de lloguer estan condicionades a que el preu de l’habitatge es cenyeixi a l’índex de referència de preus de lloguer de la Generalitat de Catalunya, impulsat conjuntament per l’Ajuntament de Barcelona.

Així mateix, es mantenen altres mesures de convocatòries anteriors com l’obligació de mantenir les mateixes condicions econòmiques abans i després de la rehabilitació o la pròrroga dels contractes fins a un mínim de cinc anys.

Una altra novetat d’enguany és la creació d’un programa específic per a les finques que, per la seva complexitat socioeconòmica, solen quedar fora de les convocatòries ordinàries. Aquests immobles s’han identificat gràcies a un treball de diagnosi que s’ha plasmat en un plànol de vulnerabilitat residencial de la ciutat. Amb aquestes finques s’està realitzant una feina d’acompanyament que barreja foment de la rehabilitació i intervenció sociocomunitària.

Es calcula que, durant el 2018, es beneficiaran de les ajudes de rehabilitació d’habitatges al voltant de 40.000 persones i 16.000 habitatges.

Si necessites més informació, adreça’t a qualsevol Oficina de l'Habitatge.

Comparteix aquest contingut