Eficiència energètica: com comprar energia elèctrica renovable

Eficiència energètica: com comprar energia elèctrica renovable

L’eficiència energètica és un tema que preocupa i que cada cop està més assentat entre els habitants. Per aquesta raó s’han començat a aprovar i aplicar mesures per aconseguir-la. Un exemple de les últimes mesures referent a l’eficiència és la possibilitat de comprar energia elèctrica 100% renovable. L’objectiu és que cap al 2050, el 100% del consum elèctric sigui procedent d’energies renovables.

Com comprar energia elèctrica renovable

L’any passat es van aprovar les Bases del Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya. Unes mesures amb un objectiu molt clar: que en el 2050 tot el consum energètic sigui d’energies renovables. Un objectiu clarament encaminat a aconseguir l’eficiència energètica i l’estalvi a les factures d’energia. Una meta tan ambiciosa, però, necessitarà transformar la societat i els models actuals, per tal d’aprofitar els recursos naturals, com el vent, la radiació solar, l’aigua, la biomassa o la geotèrmia.

Com ja sabeu, encara hi ha molt camí per recósrrer per aconseguir l’eficiència energètica, però a poc a poc ja estem veient petits passos. Un d’aquests pasos és l’increment de la demanda d’electricitat d’origen renovable per part dels consumidors. Però, sabeu com comprar energia elèctrica 100% renovable?

eficiència enèrgetica energia renovable

Si tenim contractada la tarifa PVPC (la més habitual), a l’hora de consumir energia elèctrica renovable tenim dues opcions:

  1. Canviar a una companyia del mercat lliure.
  2. Sol·licitar a la vostra companyia un canvi per tal d’aprofitar aquest tipus d’energia (no totes les companyies l’ofereixen).

Segons ha fet públic la Generalitat de Catalunya, les companyies que ofereixen el 100% de tota la seva energia de fonts renovables són Aura Energia, Clidom Energy (Hola Luz), Enérgya VM, Som Energia, Unieléctrica i Watium. Després, hi ha altres companyies que ofereixen un percentatge més reduït, com Iberdrola (55%), Factor Energia (34%), Gas Natural (26%) o Endesa (20%). Per prendre aquesta decisió també podem fer servir el comparador d’ofertes d’energia de la CNMC.

Altres mesures per l’eficiència energètica

L’energia renovable i l’eficiència energètica caminen lligades de la mà. Com ja sabeu, hi ha moltes mesures que podem aplicar a casa nostra per tal d’aprofitar millor l’energia i de reduir despeses. Ara, a l’hivern, és molt important revisar l’aïllament de finestres, portes i façanes, ja que és una de les principals pèrdues d’energia als habitatges de Catalunya.

il·luminació eficient a casa nostra

Igual d’important és intentar estalviar la factura de la llum mitjançant una il·luminació més eficient a casa nostra. Com puguem aconseguir-ho? El primer de tot és intentar aprofitar el màxim de llum natural i, en segon lloc, canviar les bombetes per models d’alta eficiència energètica, com els fluorescents compactes (CFL), les bombetes LED o la tecnologia ESL.