Subvencions per a la Rehabilitació d’Edificis a BCN – 2015

Prorrogada la convocatòria d’ajudes a la rehabilitació per a l’any 2015.

El Consorci de l’Habitatge de Barcelona ha prorrogat el termini d’inscripció de sol·licituds d’ajuts a la rehabilitació per a l’any 2015 per no frenar les expectatives i l’interès generat amb la convocatòria actualment oberta, ja que els processos previs per part de les comunitats de veïns tramitant la sol·licitud per fer les obres de millora són llargs.

En els mesos d’octubre i novembre s’han presentat 162 expedients, el que indica un augment creixent de l’activitat que esperem es consolidi durant el proper any. Aquesta prorroga permetrà seguir amb el ritme ascendent de peticions d’informació i sol·licituds i donar resposta a les expectatives generades. En finalitzar la convocatòria actual el proper 31 de desembre, les comunitats de propietaris podran seguir fent sol·licitud d’inscripció de les obres que volen realitzar.

La convocatòria estarà oberta fins al 31 desembre 2015 i està dotada amb un import de 6,5 m € aportats per l’Ajuntament de Barcelona i gestionats pel Consorci de l’Habitatge de Barcelona, que s’ampliarà amb el sobrant de la convocatòria de 2014 un cop aprovats els pressupostos.

Les condicions pel que fa a les quanties de les subvencions, la documentació i altres condicions tècniques són les mateixes que les de la convocatòria 2014 , en la qual destacaven, com a novetats la simplificació dels tràmits administratius, la unificació i augment dels percentatges dels ajuts i la introducció de nous elements de renaturalització i nous usos dels espais (cobertes verdes i enjardinaments dels terrats).

Es poden acollir totes aquelles obres que afectin a l’edifici i en resum les línies de subvenció són les següents:

Programa Eficiència Energètica: 50% de subvenció i 60.000 eur com a màxim per actuació.
Programa Accessibilitat: 50% de subvenció i 60.000 eur com a màxim per actuació.
Programa Patologies estructurals: 50% de subvenció i no té un import màxim per actuació.
Programa Elements Comuns: 25% de subvenció i 60.000 eur com a màxim per actuació.

Font: Consorci de l’Habitatge.

Call Now Button