Finançament i Ajuts a la Rehabilitació

CAMPANYA 2018 D'AJUTS A LA REHABILITACIÓ - AJUNTAMENT BARCELONA

L’Ajuntament de Barcelona ofereix una línia d’ajuts per promoure la rehabilitació dels elements comuns dels edificis. Aquestes subvencions serveixen per fer front a la reparació de patologies estructurals dels edificis, a obres de millora d’elements comuns com façanes, patis o escales, a mesures de millora de l’accessibilitat com la supressió de barreres arquitectòniques o la instal·lació d’ascensors i a actuacions de millora de l’eficiència energètica, entre d’altres.

 

¿Vols saber com sol·licitar els ajuts a la rehabilitació d’edificis?

FINANÇAMENT ENHEBRA

 

Proporcionem finançament directe als nostres clients, Particulars i Comunitats de Propietaris, per l’import total del seu projecte i en un termini de fins a 18 mesos sense interessos.

L’adjudicació definitiva de finançament estarà subjecta a l’aprovació del nostre Departament Financer, qui després d’haver examinat la naturalesa del projecte i la situació econòmica del sol·licitant, determinarà si és factible el finançament i si fos així, la forma de pagament, terminis i durada del contracte.

FINANÇAMENT BANCARI I LÍNIES ICO 2018

A través de La Caixa, entitat bancària amb la qual col·laborem, posem a la seva disposició un préstec dirigit especialment a  Comunitats de Propietaris i dissenyat per finançar obres de conservació, millora o restauració dels seus edificis.  Amb la finalitat de millorar les condicions del préstec, La Caixa gestiona el finançament a través de Línies ICO , les quals ofereixen una línia de finançament dirigit a  particulars i comunitats de propietaris exclusivament per a la rehabilitació dels seus habitatges i edificis o reforma dels seus elements comuns.

CARACTERÍSTIQUES DEL PRÉSTEC:

  • Es tracta d’un préstec conjunt per a tota la Comunitat de Propietaris on tots els Propietaris seran titulars del mateix.
  • L’import màxim del préstec serà del 100% del pressupost, inclòs els impostos i despeses derivades de la contractació.
  • El termini màxim d’amortització pot arribar fins als 20 anys.

PANCARTES I LONES PUBLICITÀRIES EN FAÇANES

 

En funció de la situació estratègica de l’edifici a la ciutat, de la visibilitat de la façana i del nombre de vianants i conductors que transitin diàriament, les empreses de publicitat poden valorar la seva façana com a espai d’interès publicitari per anunciar grans marques. En aquests casos, la inserció d’anuncis publicitaris en les lones de protecció pot arribar a suposar el finançament parcial o total de la rehabilitació de la façana.

ALTRES AJUTS I SUBVENCIONS

 

Existeixen diversos tipus d’ajudes i subvencions, de caràcter estatal o municipal, per a la rehabilitació d’edificis i habitatges. Actualment comptem amb les subvencions prestades per L’Agencia de l’Habitatge de Catalunya, el Plan Vivienda 2018-2021 y la segona convocatòria del programa d’ajuts per la rehabilitació energètica PAREER II, ambdues són estatals i se sol·liciten a través de l’organisme que designi cada CCAA.