Tractament i Solució d’Humitats

S’ha de considerar atentament l’efecte que té la humitat sobre qualsevol tipus de construcció. El que a priori no sembla més que un petit inconvenient, té totes les possibilitats de convertir-se en un problema greu si es deixa sense resoldre. De fet, els indicis d’humitat aparents superficials, amb freqüència, són l’últim símptoma d’un problema molt greu. Un professional que tracta aquest símptoma sense identificar la causa, corre el risc de solucionar, de manera provisional i aparentment barata, un problema el final del qual deriva en costos elevats.

A ENHEBRA REHABILITA garantim la solució integral i definitiva a qualsevol tipus d’humitat en construccions o habitatges. Oferim el tractament adequat per a cada tipus d’humitat sigui el que sigui el seu origen: capil·laritat, filtració o condensació.

HUMITATS PER CAPIL·LARITAT

Humitat ascensional produïda per la combinació del nivell freàtic i de defectes en la construcció, a causa de la no assimilació de les mesures preventives adequades al tipus de terreny.En aquest cas els murs i parets absorbeixen l’aigua del terreny produint-se el fenomen de remunti capil·lar. Aquesta humitat ascendeix fins que troba una zona on pot transpirar, és a dir, entre 20 i 50 cm. del sòl (tret que les superfícies s’hagin tractat amb revestiments o productes que no permetin la transpiració i ascendeixi per sobre d’ells).

Tractament:

Creació d’una barrera al llarg dels murs o parets afectades. Aquestes barreres consisteixen a injectar a pressió resines en base aquosa a fi de saturar tots els capil·lars. Posteriorment cristal·litza i acaba obturant la xarxa capil·lar.

HUMITATS PER FILTRACIONS

Humitat generada en murs i parets soterrades (el sòl de l’exterior està per sobre del sòl interior). Aquesta humitat ve donada per transferència del sòl exterior al mur, o paret de l’habitatge, per falta de drenatges o per una deficient impermeabilització.

 

Tractament:

  • Neteja i preparació del suport.
  • Creació de barreres perquè la humitat no es desplaci cap amunt.
  • Cuvelage, és a dir, revestiment amb resines epoxy per aconseguir una estanqueïtat total.

HUMITATS PER CONDENSACIONS

Humitat ambiental generada en l’habitatge i que es concentra en les parets més fredes de la casa. El primer símptoma són les gotes d’aigua en les finestres a primera hora del matí, encara que també pot aparèixer floridura en les parets i sostres, olor a humitat en algunes habitacions, etc

La conclusió resideix en la necessitat d’evacuar aquesta humitat i el problema es cerneix que amb la ventilació normal no és possible.

Tractament:

La solució definitiva és forçar la ventilació amb la instal·lació d’un sistema de Ventilació Mecànica per Insuflacció (V.M.I.). Amb la instal·lació aconseguirà:

  • Aportar aire de qualitat a l’habitatge.
  • Evitar l’acumulació d’aire viciat i de males olors.
  • Impedir el desenvolupament de floridura.
  • La instal·lació consta d’un aparell que insufla a l’interior de la casa aire de l’exterior prèviament filtrat i precalentat. Això produeix una embranzida a l’aire interior forçant-l’ho a sortir per unes reixetes estratègicament instal·lades.

Sol·licita Pressupost

Noticies Enhebra

Call Now Button