Carbonatació

En la hidratació del ciment (reacció entre el ciment i l’aigua) es formen, entre uns altres, quantitats importants de *Ca(OH)2, anomenat també portlandita, que atorga al conjunt un caràcter eminentment bàsic i que oscil·la entre 12 i 13 en valors de *Ph (protector de l’armadura). Amb el temps, el CO2 de l’atmosfera passa a través dels porus del formigó, es combina amb els compostos químics d’aquest, principalment amb l’hidròxid càlcic, i arriba a formar carbonats càlcics, seguint la coneguda reacció de l’adormiment de calç aèria. La transformació progressiva dels hidròxids càlcics en carbonats càlcics provoca el descens del caràcter bàsic fins a valors de *Ph de 8 a 9, fins i tot inferiors, que fan desaparèixer la protecció química que suposa el *pH bàsic (12−13) de cara a la corrosió de les armadures. La corrosió es produeix al llarg de tota la superfície de l’armadura i això implica el consegüent augment de volum de l’acer i, posteriorment, l’aparició d’esquerdes en l’element constructiu.

Cal fer constar que la carbonatació comporta una sèrie de millores que serien excel·lents si es tractés d’un formigó sense armar. Aquestes característiques favorables són la major resistència mecànica del formigó, l’augment de la impermeabilitat superficial i millor comportament respecte a les dissolucions agressives.

Per diagnosticar elements de formigó sospitosos de presentar carbonatació, se solen emprar diversos mètodes: des d’una simple inspecció ocular, a la utilització d’anàlisis químiques i microscòpics. Per detectar, a primera vista, les patologies causades per la carbonatació serà necessari buscar en principi taques d’òxid i esquerdes longitudinals que segueixin l’adreça probable de l’armadura. La manera més clara de detectar aquesta patologia és mitjançant un procediment químic, basat en la reacció de la fenolftaleïna amb l’hidròxid càlcic.

Tractament:

Es repicarà el formigó danyat per mitjans mecànics o manuals fins a la zona de l’armadura. Si la patologia està molt avançada s’haurà de plantejar algun sistema de reforç.

Sol·licita Pressupost

Noticies Enhebra

Call Now Button