Serveis

Rehabilitació de Façanes

Neteja de façanes, restauració d’elements singulars, despreniments, esquerdes i fissures, cornises i balconades,  hidrofugats, projecció de partícules,  aïllaments i impermeabilitzacions…

Rehabilitació d'Habitatges

Rehabilitació integral d’habitatges i locals, canvis d’ús, segregacions, eficiència energètica, instal·lacions, cuines i banys, dissenys i projectes d’interiors…

Patologies del Formigó

Aluminosis, Carbonatació o Pirites: efectuem el diagnòstic i tractament de qualsevol patologia de caràcter estructural que pugui afectar a l’edifici.

Solució a Humitats

Capil·laritats, Filtracions o Condensa-cions: Garantim la solució integral i definitiva a qualsevol tipus d’humitat sigui el que sigui el seu origen.

Impermeabilitzacions

Diferents solucions impermeabilitzants per a cobertes i terrasses: Làmines Asfàltiques, Làmines de cautxú sintètic (EPDM) i Sistemes Líquids.

Comunitats

Patis interiors, baixants i xemeneies, instal·lacions d’aigua, llum i gas, vestíbuls i escales, cobertes i terrasses, claraboies, neteja de graffitis.

Departament Tècnic

Redacció i elaboració de Projectes Executius,  Direcció i Control d’Obres,  Prevenció de Riscos,  Confecció de Pressupostos, Sol·licitud de Llicències, ITE (Inspecció Tècnica de l’Edifici)

Pressupostos

Explica’ns el teu projecte, ho estudiarem i confeccionarem un pressupost a mesura per poder oferir-te nostra millor oferta econòmica amb les màximes garanties de qualitat.

ITE

Després de realitzar la inspecció, elaborem informe ITE detallant la situació actual de l’edifici, deficiències detectades, termini per esmenar-les per a l’obtenció del Certificat d’Aptitud de l’Edifici.

Call Now Button