Notícies archivos - Enhebra Rehabilita S.L.

Iniciem la Rehabilitació de la Façana principal de l’Església de Bonanova

23:14

La setmana passada iniciem les obres de rehabilitació de la façana principal de l’Església de Plaça Bonanova. Els treballs a realitzar tenen per objecte consolidar els elements de pedra o pedra artificial per assegurar-los. Es farà una neteja general de la façana i s’aplicarà també una veladura a les parts de pedra calcaria i les acabades en pedra artificial. A més s’extraurà la pintura que s’ha aplicat a la planta baixa per tapar grafits i s’aprofitarà per fer una neteja de les torres laterals […]

A PARTIR DEL 4/12/2017 TOTS ELS EDIFICIS HAURAN DE SER ACCESIBLES

18:06

Tots els veïnats de l’Estat hauran de tenir edificis accessibles a partir del 4 de desembre de 2017, tal com va publicar-se el 3 de desembre del 2013 al Butlletí Oficial de l’Estat, en relació al RD Legislatiu 1/2013, en el qual es refonia la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social. En la disposició addicional tercera, s’establia com a termini màxim el 4 de desembre de 2017, per a què els edificis i les zones comunes d’aquests edificis que no fossin accessibles es […]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next page ›