Rehabilitació Integral d’Edificis

Es considera que la vida útil d’un edifici és d’uns 80 anys, a partir dels quals cal realitzar importants reparacions o actuacions integrals de rehabilitació ja que, en cas contrari, es produiria la ruïna del mateix. L’absència d’un manteniment adequat o la ineficàcia del mateix suposen una reducció important de la vida útil de l’edifici i l’increment del cost de les reparacions, tant en els seus elements constructius com en les instal·lacions.

La REHABILITACIÓ INTEGRAL D’EDIFICIS consisteix principalment en l’adequació estructural i funcional de l’edifici, actuant en qualsevol part del mateix de manera que es garanteixi la seguretat en la seva estructura i es proporcioni les condicions òptimes quant a:

  • Accessibilitat a l’edifici.
  • Estanqueïtat enfront de la pluja i humitat.
  • Aïllament tèrmic.
  • Instal·lacions i  subministraments.

La rehabilitació d’edificis, pot ser parcial o integral, depenent de si afecta o no a la totalitat de l’edificació i instal·lacions. D’aquesta forma, es considera rehabilitació integral d’edificis, si cal intervenir en l’estructura o fonamentació de l’edifici, en cobertes, xarxes d’aigua i instal·lacions elèctriques, tancaments, façana, interiors, sistemes d’elevació, etc. En definitiva, la rehabilitació integral d’edificis abasta totes les activitats constructives necessàries per al manteniment i millora de:

  • La seguretat en la construcció d’un immoble: Edificis que presenten greus deterioracions en la façana amb el risc de despreniment, o necessitat de recalçat de murs i fonaments.
  • Instal·lacions: sistemes i instal·lacions desfasades i obsoletes, i que a més incompleixen la normativa de rehabilitació d’edificis vigent.
  • Accessibilitat: Es tracta d’actuacions per a la millora d’accessos en finques, instal·lació de sistemes d’elevació, ascensors, i rampes que facilitin el trànsit des de l’exterior i interior a les persones amb mobilitat reduïda.
  • Eficiència i estalvi energètic: Mitjançant la instal·lació de tot tipus de sistemes per aconseguir estanqueïtat, estalviant consum d’energia, tals com la instal·lació de panells aïllants que protegeixen tant de la calor com del fred, o sistemes de tancament més hermètics.
  • Habitabilitat d’habitatges i zones comuns: Re-estructuració d’espais per aconseguir dimensions més adequades al seu ús, millorar aspectes necessaris com la disposició de llum natural, etc

Sol·licita Pressupost

Noticies Enhebra

Call Now Button