Pla d’Acció en el Tractament de Patologies Estructurals

A continuació els detallem el PLA D’ACCIÓ que seguim en cualsevol tipus de patología estructural per garantir una actuació eficaç:

a

1- Símptomes:

 • Espontanis
 • Detectats per acció preventiva
 • Causats per accident

2- Inspecció preliminar:

 • Tipologia resistent (estructura, sòl o fonamentació)
 • Elements arquitectònics associats
 • Examen visual de defectes (diferenciar segons tipología, gravetat i graus d’exposició)
 • Alteracions o reforços
 • Fotografies

3- Estudi del cas:

 • Fissures i esquerdes
 • Fletxes o deformacions excessives
 • Canvis de volum
 • Alteracions de color
 • Escantells o escamacions
 • Pèrdues de massa o espessor

4- Informe preliminar:

 • Descripció de l’esquema estructural
 • Descripció comprensiva dels símptomes
 • Establiment de les possibles causes
 • Possible evolució de la patologia
 • Necessitat de posteriors estudis/assajos
 • Estimació de la influència de la patologia en la capacitat resistent de l’estructura
 • Recomanacions a la Propietat

5- Assajos.

6- Diagnòstic.

7- Pronòstic.

8- Proposta d’accions correctores.

Sol·licita Pressupost

Noticies Enhebra

Nous Ajuts 2020 per a la Rehabilitació d’Edificis i Habitatges

Es fa pública la nova convocatòria de l'any 2020...

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I ENERGIA ELÈCTRICA RENOVABLE

Eficiencia energètica: com comprar energia...

PAVIMENT HIDRÀULIC O MOSAIC NOLLA?

  Recentment hem finalitzat la...