Es fa pública la nova convocatòria de l’any 2020 per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació  amb l’objectiu de fomentar la rehabilitació del parc existent d’edificis a Barcelona, amb una atenció especial a les obres de rehabilitació energètica. La convocatòria destina 20,5 M€ a diferents línies per a millorar les condicions d’edificis i habitatges. La nova convocatòria de subvencions, a més de dignificar i millorar les condicions residencials del parc residencial de la ciutat, està concebuda per a fer front a la crisi climàtica i reactivar l’economia local. Enguany les ajudes estan condicionades a la reducció de la demanda energètica de l’edifici, amb l’objectiu de reduir les emissions de CO₂ i d’altres gasos d’efecte d’hivernacle.

La convocatòria del 2020 d’ajudes a la rehabilitació presenta cinc línies d’actuació i una inversió de 20,5 milions d’euros, i es preveu que arribi a 6.573 pisos i més de 16.000 persones.

Elements comuns amb eficiència energètica: Subvencions d’entre un 25% i un 50% del cost de les actuacions de rehabilitació per als elements comuns de la finca (escales, vestíbuls, ascensors, cobertes, parets mitgeres, façanes, celoberts, patis i elements estructurals, i també millores en l’accessibilitat, el sanejament, les instal·lacions d’aigua, gas i llum, l’eliminació de fibrociment i la instal·lació d’energia solar). Les ajudes estan condicionades a la millora de l’eficiència energètica dels edificis. S’estima que es reduirà el 20% de la demanda energètica dels edificis.

Interiors dels habitatges: Ajudes de fins a 4.000 euros per a obres de millora del confort i l’habitabilitat a l’interior dels habitatges. S’inclouen: pintura, millores en l’accessibilitat, reparació de fusteries, humitats i paviments i millores d’aïllament, ventilació i renovació d’aire. Es preveu que aquesta ajuda arribi a uns 750 pisos.

Programa de finques d’alta complexitat: És un programa del Pla de barris d’ajudes a la rehabilitació de finques que, per diferents raons socioeconòmiques, tenen dificultats per a accedir a les ajudes a la rehabilitació ordinàries.

Rehabilitació de pisos per a la Borsa de LloguerSón ajudes de fins a 20.000 euros per a millorar les condicions d’habitatges privats, renovar les fusteries, adequar les instal·lacions, reparar humitats, millorar l’accessibilitat, etc., a canvi que la propietat els incorpori a la Borsa de Lloguer Social de Barcelona a un preu inferior al del mercat. L’objectiu és captar entorn de 125 pisos per a la Borsa de Lloguer.

Regeneració urbana a Canyelles i en el sud-oest del Besòs: En la zona del sud-oest del Besòs i en el barri de Canyelles, en el districte de Nou Barris, les subvencions seran de fins al 85% per a les comunitats per a reparar patologies estructurals dels edificis, principalment la *aluminosis.

Reducció de l’IVA al 4% en la rehabilitació: Entre les propostes del Decàleg de Barcelona pel dret a l’habitatge, impulsat per unes trenta entitats socials, es plantegen canvis estructurals per a facilitar i fer més assequible la rehabilitació energètica dels habitatges; en concret, es demana una rebaixa de l’IVA a un tipus impositiu del 4%.

Consulta AQUI les condicions particulars, les quanties de les subvencions, la documentació i les especificacions tècniques d’aquesta convocatòria.

Call Now Button