Entre els dies 9 i 14 desembre 2014 se celebrarà a Barcelona la Setmana de la Rehabilitació . Es tracta d’una iniciativa del Col.legi d’Aparelladors avalada per la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci Metropolità de l’Habitatge i l’Associació Catalana de Municipis, en la qual es durà a terme una sèrie d’activitats tècniques, comercials i de divulgació ciutadana orientades a promoure l’activitat de rehabilitació amb els següents objectius:

• Reactivar el sector i promoure l’activitat econòmica local, com la cultura de la rehabilitació i el manteniment.
• Reforçar el compromís de les administracions en la promoció de la rehabilitació.
• Informar i assessorar els ciutadans dels efectes d’una bona rehabilitació.
• Millorar la cohesió social, la qualitat de l’espai públic i la qualitat de vida dels ciutadans, preservant el patrimoni.
• Un nou model d’acció coordinada entre tècnics, professionals, empreses, administracions i ciutadania.

Per a això s’organitzaran diverses activitats de tipus tècnic i comercial entorn a la rehabilitació (conferències, jornades, xerrades, exposicions …) i una Fira popular amb empreses de rehabilitació i activitats socials.

Font: Col.legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginers d’Edificació de Barcelona.

Call Now Button