La convocatòria del 2021 incrementa la inversió de passades edicions i arriba als 36,97 milions d’euros amb la finalitat d’aconseguir edificis i habitatges més segurs, accessibles i sostenibles energèticament. Les ajudes incorporen diferents línies per a la rehabilitació d’elements comuns d’edificis i l’interior d’habitatges, amb especial atenció a les persones més vulnerables.

La previsió és que es puguin beneficiar de les subvencions més de quinze mil habitatges, amb prioritat per a les rehabilitacions en clau d’emergència climàtica, per a aconseguir reduir la despesa tant energètica com econòmic dels edificis amb intervencions com l’aïllament de façanes, la renovació de finestres o la instal·lació de plaques solars.

Les ajudes a la rehabilitació que ofereix l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci de l’Habitatge de Barcelona promouen l’habitabilitat, l’accessibilitat i l’eficiència energètica, a l’interior dels habitatges i en el conjunt dels edificis.

La principal novetat de la convocatòria de 2021 respecte a l’any anterior és que les ajudes es concedeixen per concurrència competitiva. Es tracta d’un procediment habitual mitjançant el qual es tenen en compte una sèrie de criteris i s’atorga una puntuació per a cada actuació amb les quals compti la sol·licitud. En funció de la puntuació obtinguda es classificaran les sol·licituds de les ajudes en ordre creixent, admetent les sol·licituds en aquest ordre fins a esgotar la dotació pressupostària de la convocatòria.

La convocatòria del 2021 contempla diferents línies d’ajudes:

  • Elements comuns
  • Finques d’alta complexitat
  • Interiors d’habitatges vulnerables
  • Interiors d’habitatges de la Borsa de Lloguer
  • Regeneració urbana a Canyelles i al Besòs i el Maresme
Consulta AQUÍ les condicions particulars, les quanties de les subvencions, la documentació i les especificacions tècniques d’aquesta convocatòria.
Call Now Button