Eficiencia energètica: com comprar energia elèctrica renovable

L’eficiència energètica és un tema que preocupa i que cada cop està més assentat entre els habitants. Per aquesta raó s’han començat a aprovar i aplicar mesures per aconseguir-la. Un exemple de les últimes mesures referent a l’eficiència és la possibilitat de comprar energia elèctrica 100% renovable. L’objectiu és que cap al 2050, el 100% del consum elèctric sigui procedent d’energies renovables.

 

COM COMPRAR ENEGIA ELÈCTRICA RENOVABLE

L’any passat es van aprovar les Bases del Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya. Unes mesures amb un objectiu molt clar: que en el 2050 tot el consum energètic sigui d’energies renovables. Un objectiu clarament encaminat a aconseguir l’eficiència energètica i l’estalvi a les factures d’energia. Una meta tan ambiciosa, però, necessitarà transformar la societat i els models actuals, per tal d’aprofitar els recursos naturals, com el vent, la radiació solar, l’aigua, la biomassa o la geotèrmia.

 

[divider height=”30″ line=”1″]

Com ja sabeu, encara hi ha molt camí per recósrrer per aconseguir l’eficiència energètica, però a poc a poc ja estem veient petits passos. Un d’aquests pasos és l’increment de la demanda d’electricitat d’origen renovable per part dels consumidors. Però, sabeu com comprar energia elèctrica 100% renovable?

 

[divider height=”30″ line=”1″]

Si tenim contractada la tarifa PVPC (la més habitual), a l’hora de consumir energia elèctrica renovable tenim dues opcions:

  1. Canviar a una companyia del mercat lliure.
  2. Sol·licitar a la vostra companyia un canvi per tal d’aprofitar aquest tipus d’energia (no totes les companyies l’ofereixen).

 

Segons ha fet públic la Generalitat de Catalunya, les companyies que ofereixen el 100% de tota la seva energia de fonts renovables són Aura Energia, Clidom Energy (Hola Luz), Enérgya VM, Som Energia, Unieléctrica i Watium. Després, hi ha altres companyies que ofereixen un percentatge més reduït, com Iberdrola (55%), Factor Energia (34%), Gas Natural (26%) o Endesa (20%). Per prendre aquesta decisió també podem fer servir el comparador d’ofertes de energia de la CNMC.

 

Font: Blog de l’Observatori de Barcelona per a la Rehabilitació Arquitectònica

Call Now Button