Es fa pública la nova convocatòria de l’any 2019 per a la concessió de subvencions adreçades a comunitats de propietaris i a persones propietàries d’edificis d’habitatge d’ús residencial per a la rehabilitació d’elements comuns, amb l’objectiu de fomentar la rehabilitació del parc existent d’edificis a Barcelona, amb una atenció especial a les obres de rehabilitació energètica.

Les subvencions previstes en aquesta convocatòria es regeixen per les Bases reguladores aprovades per la Junta General del Consorci de l’Habitatge de Barcelona, en data 17 de desembre de 2009 i per la normativa general de subvencions, i es concedeixen per concurrència no competitiva. Per accedir als ajuts previstos en aquesta convocatòria per a actuacions en edificis d’habitatges o habitatges unifamiliars, cal acreditar un pressupost mínim de 750 euros per entitat de l’edifici objecte de l’actuació, excepte per a les actuacions actives del programa de sostenibilitat i accessibilitat, en què no hi ha pressupost mínim.

Es poden presentar a aquesta convocatòria les sol·licituds de subvencions que facin referència a la rehabilitació d’elements comuns d’edificis d’ús residencial de la ciutat de Barcelona i les sol·licituds d’inscripció referents a ajuts per a la instal·lació d’ascensors als barris de Baró de Viver i del Sud-oest del Besòs, en les condicions que establia la convocatòria 2018.

Consulta AQUI les condicions particulars, les quanties de les subvencions, la documentació i les especificacions tècniques d’aquesta convocatòria

Call Now Button