Des dins i cap a fora de l’habitatge, la nova convocatòria d’Ajuts a la Rehabilitació d’habitatges i edificis 2016 contempla accions que fomentin l’habitabilitat, l’accessibilitat, l’eficiència energètica. I és que la rehabilitació és una eina clau per millorar la qualitat de vida de les persones. És per això que des de l’Ajuntament de Barcelona es treballa per tal d’acompanyar aquells projectes que aportin una millora tant dels habitatges com dels edificis. El Consorci de l’Habitatge de Barcelona – Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Barcelona- impulsa una nova convocatòria d’Ajuts a la Rehabilitació amb un accent especial a l’interior dels habitatges prioritzant l’habitabilitat i accessibilitat, a banda de continuar impulsant la rehabilitació d’edificis d’ús residencial, fomentant l’accessibilitat, salut i estalvi energètic. Aquesta convocatòria, estarà vigent fins el proper 31 de desembre i es pot sol·licitar des de qualsevol de les Oficines d’Habitatge repartides arreu dels districtes de la ciutat.

Call Now Button