RESTAURACIÓ DE LA FAÇANA PRINCIPAL DE LA PARRÒQUIA SANT GERVASI I PROTASI EN LA PLAÇA BONANOVA DE BARCELONA

Plaça Bonanova, 12

1.280 m2

2018

Rehabilitación Fachada Esglesia Boanova

RESUM DELS TREBALLS REALITZATS:

REHABILITACIÓ DE FAÇANA:
Neteja de façana: Neteja de façanes i paraments amb aigua a pressió i detergents. Extracció de pintures en paraments mitjançant materials abrasius (silicats d’alumini) i/o dissolvents.
Restauració de paraments: Reparació de pedres en parament vertical de façana reproduint motllures iguals que les existents amb morter de calç i posterior tenyit imitant la pedra mitjançant tècnica de veladures. En porxo, reparació de sobre murs en terrassa mitjançant el repicament de les zones en mal estat i revoco amb morter, acabat arremolinat. Posterior aplicació de capa de fons monocolor i posterior aplicació de dues capes de pintura al Silicat de potassa diluïda i en tècnica de veladura.
Reparació de cornises: Extracció de zones de pedra disgregada mitjançant raspallat en zones inferiors de cornises i consolidació aplicant silicats d’etil en zones raspallades. Recuperació de trams de cornisa que comprenen els treballs de fixació de Mallatex amb caragols d’acer inoxidable i reconstrucció de cornises amb morter de calç hidràulica. Aplicació de veladura per a unificar els tons dels trams tractats. Impermeabilització de part superior de cornisa i reconstrucció de l’aplacat de pedra amb morter petri acabat amb un morter de calç hidràulica i amb una veladura que iguali la tonalitat.

REPARACIÓ DE CAMPANAR
Enderrocament d’arestes de campanar: Repicament d’arestes obertes fins a arribar al suport sòlid i posterior neteja en sec amb raspall de pues d’acer. Reconstrucció d’arestes amb morter impermeable flexible igualant la superfície obtenint un acabat tonal similar a l’existent.
Pinxos anticoloms: Subministrament i col·locació de pinxos anticoloms, fixats amb silicona o massilla de poliuretà, per a evitar que els ocells es posin en els elements de la façana.

REPARACIÓ DE LLANTERNA
Repicament de punts en pedra artificial fins a arribar al suport sòlid, mitjançant el tall amb radial del perímetre que marca la peça i posterior neteja d’armadures en sec amb raspall de pues d’acer. Reconstrucció i restauració de punts sanejats en pedra artificial mitjançant l’aplicació de passivant i càrregues successives de morter Sika 612 reforçat amb fibres. Inclou tematització de la peça.

Call Now Button