REHABILITACIÓ DE FAÇANES EST, NORD I OEST D’EDIFICI AL BARRI DE PEDRALBES DE BARCELONA

C/ Bosch i Gimpera, 20

1.104,65 m2

2018

Rehabilitación Fachada Bosch i Gimpera, 20

RESUM DELS TREBALLS REALITZATS:

Reparació, tractament consolidant i revestiment de testeres de forjat, cares vistes dels pilars i ampit de formigó: Repicat de la superfície deteriorada o fissurada fins a descobrir l’armadura i 5 cm com a mínim. Neteja de superfície d’armadures mitjançant raspall metàl·lic, eliminant totalment l’òxid, aplicació d’emprimació anti corrosió i pont d’adherència amb el formigó, de resina epoxi. Aplicació manual mitjançant brotxa per absorció de tractament consolidant amb silicat de liti i sílice col·loidal Multi-Liti sobre superfície deteriorada de formigó. Reconstrucció de la zona repicada amb morter de reparació estructural amb inhibidor de corrosió fins al seu pla original. S’inclou col·locació de malla de fibra de vidre revestida de pvc fins i tot rodons d’acer inoxidable fixats amb resines epoxi i encofrats puntuals. Revestiment frontal de cants de forjat i pilars mitjançant l’aplicació de capa d’1 cm de morter de reparació deixant les superfícies preparades i amb acabat adequat per a pintar.

Reparació encastos dobles de baranes: Es descobriran els quatre encastos i una vegada escatats per a eliminar l’òxid s’apliqués emprimació i se segellés amb morter sense retracció preparada per a pintar.

Coronació de zinc en substitució de les rajoles: Subministrament, preparació i col·locació de rematada de cornisa en xapa laminada de zinc natural de 0,8 mm de gruix, amb un desenvolupament màxim de 325 mm, en peces de 3,00 m de longitud engatillades entre si.

Decapat d’ampits de formigó: Decapat de pintura interior i exterior i posterior retirada de tot el producte amb espàtula. 

Pintura d’ampits de formigó, paraments de testeres de forjats i pilars,  paraments verticals i horitzontals de bancades: Pintura de paraments verticals d’ampits de formigó interior i exterior. Aplicació de revestiment Sikaguard 670 W Elastcolor colors segons projecte.

Pintura de Baranes de ferro: Aplicació de dues mans de pintura Procofer de Procolor, previ raspat i capa de preparació. Color negre.

Pintura de façanes: Aplicació sobre paraments verticals de façanes de capa de fons *monocolor, posterior aplicació de dues capes de pintura al Silicat de potassa diluïda i en Tècnica de veladura.

Persianes fixes i corredisses d’alumini: Subministrament i col·locació de persianes corredisses d’alumini extrudit amb làmina orientable en posició horitzontal acabat termo lacat en color blanc, amb caragols d’acer inoxidable accessible d’ancoratge termo lacats i acabat de bastidors d’igual qualitat.

Call Now Button