RESTAURACIÓ DE VESTÍBUL I ESCALA DE L’EDIFICI A L’EIXAMPLE BARCELONÈS

C/ Balmes,59

2018

Rehabilitación escalera y vestíbulo Balmes

RESUM DELS TREBALLS REALITZATS:

Arrimador d’estuc: Neteja i reintegració cromàtica de l’arrimador d’estuc existent en escala mitjançant productes específics per a recuperar el seu estat inicial i posterior encerat  final a base de microceres incolores.

Paraments verticals: Decapat del parament vertical sobre l’arrimador deixant l’estuc de calç blanc vist. Aplicació mitjançant paletina amb Tècnica de Veladura, diverses capes successives de pintura d’origen mineral al silicat potàssic en emulsió sense modificar sobre paraments d’estuc a la calç i posterior aplicació de cera natural.

Fusteries: escatat superficial per a l’eliminació de pintures desadherides, capa d’emprimació segelladora i dues capes d’esmalt sintètic de qualitat alta com a acabat. 

Paviments: Poliment i abrillantat de paviment existent de marbre.

Sol·licita Pressupost

Nous Ajuts 2020 per a la Rehabilitació d’Edificis i Habitatges

Es fa pública la nova convocatòria de l'any 2020...

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I ENERGIA ELÈCTRICA RENOVABLE

Eficiencia energètica: com comprar energia...