CANVI D’US DE LOCAL COMERCIAL A HABITATGE UNIFAMILIAR AMB PISCINA AL BARRI DE SARRIÀ A BARCELONA

C/ Doctor Roux

350 m2

2016

Dr. Roux

DETALL DELS TREBALLS REALITZATS

El projecte contemplava, a part de la reforma pròpiament dita, reforços estructurals, tractament d’humitats per capil·laritat i aïllament de tota l’envolvent.

 

FAÇANES

La façana principal es va restaurar mantenint els criteris patrimonials de l’època utilitzant morters de calç tenyits en massa i en la resta de façanes se li va aplicar un revestiment tipus SATE mantenint l’acabat original quant a textura i cromatisme.

INSTAL·LACIONS

Es van realitzar de nou totes les instal·lacions, sanejament, gas, lampisteria, electricitat, aire condicionat per conductes, calefacció per sòl radiant i instal·lació de plaques solars per a datar compliment al CTE.

COBERTES

Es van aïllar tèrmicament mitjançant insuflat de cel·lulosa a través de la cambra ventilada i es van impermeabilitzar superiorment acabant-les amb un paviment ceràmic.

EXTERIORS

En la part posterior de la parcel·la es va construir una piscina amb zona enjardinada i es va restaurar una edificació annexa per a adequar-la com a cambra de màquines, *vestidor i bany. Es va condicionar la terrassa amb barbacoa i paviment de fusta IPE tipus entarimat.

INTERIORS

Es van realitzar reforços estructurals, fitacions i un nou forjat a nivell de planta segona. Les divisions interiors es van realitzar amb envà rigui seca. Per als revestiments es va utilitzar micro ciment en escala i banys, paviment ceràmic imitació fusta en cuina i parquet flotant de fusta de Roure d’1 làmina en la resta de l’habitatge. Es va recuperar alguna paret interior de maó massís vist en cuina i bany. Es van instal·lar portes de fusta lacada blanca *ranurada tipus monobloc i tancaments de vidre laminat sobre guies d’acer inoxidable.

Call Now Button