CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES A TERRASSA

TERRASSA

380 m2

2022

Obra Nueva Vivienda Unifamiliar

ENDERROCAMENT D’HABITATGE UNIFAMILIAR DE *PB ENTRE MITGERES I NOVA CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR DE *PB + 2PP + SOTA COBERTA

El projecte d’obra nova contemplava l’execució de nova edificació entre mitgeres, mantenint l’essència d’un habitatge d’estil modernista.

Façanes: Es va realitzar en totes dues façanes un revestiment tipus SATE intentant reproduir un estuc acolorit en massa propi d’aquesta mena de construccions, millorant l’eficiència energètica. Per a això, totes les fusteries es van dur a terme en alumini amb RPT, vidres amb cambra i calaixos de persiana per l’exterior.

Cobertes: Es va conservar l’estètica de la coberta inclinada de teula manual, mantenint el 50% de la teula original. Les cobertes planes (terrasses) es van aïllar tèrmicament i es va col·locar el mateix tipus de paviment que en la zona enjardinada (porcellànic tipus pedra calcària).

Exteriors: En la part posterior de la parcel·la es va construir una piscina amb zona enjardinada i es van restaurar les parets mitgeres a base de parets de maó manual vist i morters de calç acolorits en massa.

Interiors: Buscant l’essència modernista es van restaurar les fusteries de fusta interiors, els radiadors de ferro colat i es van utilitzar paviments hidràulics recuperats combinats amb revestiments de microciment. Per als rentamans es van utilitzar aigüeres de marbre combinades amb plaques de cocció de microciment, bigues de ferro i mobles de roure.

Instal·lacions: Es van realitzar de nou totes les instal·lacions, sanejament, gas, lampisteria, electricitat, aire condicionat per conductes, calefacció per radiadors i plaques solars per a aigua calenta sanitària per a donar compliment al CTE.

 

Call Now Button